Masterclass ruimte maken: van maatschappelijk initiatief naar uitvoering

Hoe kun je als overheid een goed maatschappelijke initiatief begeleiden richting de juiste juridische, organisatorische en financiële kaders, zodat het ook binnen het systeem van de overheid past en echt tot uitvoering komt. Bij financiële kaders kan ook worden gedacht aan het opzetten van crowdfunding en/of andere nieuwe verdienmodellen. Na afloop van deze masterclass hebben de deelnemers inzicht in hoe je een maatschappelijk initiatief begeleidt binnen de systemen van de overheid en hierdoor haalbaar maakt. Dit zonder het initiatief (inhoudelijk) over te nemen of inbreuk te doen op de creativiteit die wordt ingebracht.

De masterclass is bedoeld voor initiatiefnemers en voor ambtenaren vanuit de volgende disciplines: Financiën, juridische zaken, bestuursadviseurs en afdeling ruimtelijke ontwikkeling/grondzaken. Bij voorkeur is er zowel ambtelijk als bestuurlijk een beslisser aanwezig bij (een deel van) de bijeenkomst

Praktisch:

Op locatie vindt een presentatie van goede voorbeeldcasus plaats, aansluitend gaan deelnemers in een interactieve workshop aan de slag om te komen tot een raamwerk voor de eigen casus binnen hun gemeente.


  • Aantal personen: 6 tot 10 (liefst in projectteamverband)
  • Tijdsduur van de module: 1 dag op locatie aan het werk, aansluitend nog 1 dag werk om te komen tot uitgewerkt plan van aanpak/routekaart
  • Prijs: 500 euro per persoon,
  • Contactpersoon: Jeroen Roeloffzen, Over Morgen: 06-42704108 of jeroen.roeloffzen@overmorgen.nl