Machteloosheid bestrijd je met passie

16 april 2013- Rotterdam/ Den Haag

Jaloerse blikken alom als Annemiek Fontein van de gemeente Rotterdam vertelt over de tijd en ruimte die ze heeft om de noodzakelijke verbindingen rond initiatieven als Uit je Eigen Stad (stadslandbouw in Rotterdams havengebied) en de gemeente tot stand te brengen. Die tijd gebruikte ze vooral om als ambtenaar te leren faciliteren, door goed te luisteren en uit te vinden wat de vraag is. En om mensen met elkaar te verbinden.

Dat kost tijd, veel tijd, en dat herkennen de deelnemers aan de Burgermeester Academie. De tips die Annemiek geeft (zorg in je beleid voor goede landingsperspectieven, ga buiten je bureau luisteren wat er leeft, sta open en wordt vooral geen missionaris!) vallen dan ook in vruchtbare aarde.

Die vruchtbare aarde was daarvoor al goed omgeschoffeld door Johan Bosman, een van de initiatiefnemers van "Uit je Eigen Stad" (www.uitjeeigenstad.nl). Hij vertelt uitgebreid over de zoektocht in het woud van regelgeving waardoor hij voortdurend aan het laveren was tussen ‘dit is de toekomst’ en ‘je bent niet goed snik’. Zijn betoog is doordrenkt van de noodzaak van flexibiliteit van geest bij alle partijen.

uit_je_eigen_stad.jpg

Uit Je Eigen Stad

Wij hebben macht
Waar Johan en Annemiek de praktijk van duurzame voedselvoorziening belichten, zoomt Flor Avelino (onderzoeker DRIFT, Erasmus Universiteit) naar aanleiding van haar proefschrift in op de machtsrelaties die passen bij een duurzame wereld. Om die te realiseren is het nodig dat je de macht niet langer legt bij regimes of bij structuren. Want wij doen alsof macht in structuren ligt, maar kun je zeggen dat een wet macht uitoefent over ons?

Het doel van een structuur is niet macht uitoefenen. Actoren hebben macht. Wij hebben macht. Het is interessant om te bekijken hoe wij met de structuren omgaan. Flor geeft een indrukwekkende theoretische onderbouwing waarom machteloosheid erger is dan de macht zelf. Haar handelingsperspectief? Via intrinsieke motivatie uit die machteloosheid te stappen!

rdam.jpg

Energie en passie
Derk Loorbach (directeur DRIFT) gaat in op transitiemanagement en de manier waarop regimes door krachten van boven en van onderop aan het kantelen gebracht worden. Belangrijke focus van transitiemanagement is hoe je het veranderen van systeem kunt versnellen. De theorie achter transitiemanagement vertaalt hij naar de praktijk van de bewonersinitiatieven die wij in Den Haag bezoeken.

Jeroen Roeloffzen zet uiteen hoe Den Haag met een subsidieregeling duurzame initiatieven ondersteunt. Drie Haagse koplopers krijgen het woord: ze vertellen hoe de subsidie geholpen heeft bij het initiatief. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de energie en passie van de initiatiefnemers doorslaggevende factoren voor succes zijn. En niet te vergeten hun vermogen om mensen te verbinden.

bewoners.jpg

Drie Haagse koplopers

Terug naar blogpagina