Help ik burgers of helpen burgers mij?

13 oktober 2014/ gemeente Westland

12607959414_b0d6a7860a_o.jpg

Als ontwerper worstelde ik bij de start van de Burgermeester Academie met de vraag of ik burgers kan helpen, maar eigenlijk nog veel meer met de vraag of burgers mij ook kunnen helpen. De Burgermeester Academie heeft ervoor gezorgd dat ik me als ambtenaar meer bewust ben van mijn eigen handelen en dat ik me in diverse projecten kwetsbaarder opstel. Een ambtenaar is ook een mens. Daarmee kan ik stap voor stap bouwen een wederzijds vertrouwen. Dat kan alleen maar de basis zijn van een duurzame relatie met burgers. De interviews met inwoners die ik in het kader van de academie heb gedaan, hebben me het inzicht gegeven dat we als ambtenaren veel minder zichtbaar en benaderbaar zijn dan we denken, hoe hard je daar ook aan probeert te werken.

Tijdens de Burgermeester Academie heb ik gewerkt aan een vraagstuk binnen de gemeente Westland, dat gaat over een kern waar de ruimtelijke ontwikkelingen geheel op slot zitten. We lijken er als gemeente alleen niet uit te komen, dus wat daar nodig is zijn slimme ideeën die deze patstelling kunnen doorbreken. Innovatieve inwoners die een kanteling in het denken over het vraagstuk kunnen bewerkstelligen. We moeten niet voor burgers werken, maar met burgers! Inmiddels is in het collegewerkprogramma opgenomen dat we de komende periode samen met inwoners en ondernemers het vraagstuk en mogelijke oplossingen gaan onderzoeken. Voor mij en Westland is dit een belangrijke start van een doorbraak.

Jantine de Munnik, gemeente Westland

Terug naar blogpagina