Initiatiefnemers & organisatie

Pepik_zw.jpg

Pepik Henneman (voorzitter Stichting Burgermeester Academie)
Pepik initiatiefnemer van de Burgermeester Academie. Hij is ook oprichter en directeur van het bedrijf Meneer de Leeuw, waar hij initiatieven van pioniers uit het bedrijfsleven, samenleving en de overheid verbindt om vernieuwingsprocessen te versnellen die bijdragen aan een duurzame samenleving. Pepik pioniert ruim vijftien jaar met duurzaam ondernemen en is sinds 2006 verbonden aan de Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT). Pepik leidt tijdelijke vernieuwingsnetwerken in de zorg, mobiliteit, regionale ontwikkeling, duurzame renovatie en energie. Pepik is auteur van het Burge(r)meesterboek.
debora_zw.jpg

Debora Timmerman (secretaris Stichting Burgermeester Academie)
Professional op het grensvlak van communicatie en veranderingsprocessen. Haar focus ligt daarbij op duurzaamheid en het sociale domein. Werkt ruim vijftien jaar binnen de overheid als communicatieadviseur. Haar liefde ligt in het maken van verbindingen tussen mensen met verschillende ‘talen’ en achtergronden. Debora is eigenaar van Springtij Communicatie, een communicatiebureau gericht op maatschappelijke vraagstukken.
Hedwich_klein.jpg

Hedwich van der Steen (productie)
Hedwich heeft ruime ervaring met het opzetten van producties (groot en klein) met een maatschappelijk thema. Deze ervaring deed zij onder andere op tijdens het werken voor Buurtalliantie, Cultuurfabriek en Pakhuis de Zwijger in de jaren na haar studie Human Logistics. Sinds 3 jaar werkt zij als freelance producent in de culturele en maatschappelijke sector. Naast het organiseren van buurtevenementen in Amsterdam-West en festivalmarkten zoals op Lowlands, werkt zij als producent voor Meneer de Leeuw.
Ben_ZwW.jpg

Ben Nieuwenstein
Ben is afgestudeerd op middeleeuwse poëzie in het onderwijs, heeft gewerkt als hardcore IT-er en beleidsmedewerker en was directeur van een poppodium annex filmhuis en theater. Ben zet kunstgeschiedenis en filosofie in bij zijn werk als innovatiemanager voor de Belastingdienst. Hij brengt creativiteit in waar structuur de boventoon voert. Favoriete onderwerpen: diversiteit, talentontwikkeling en het wegnemen van koudwatervrees bij managmentteams voor experimenteren.

Over de initiatiefnemers

Meneer de Leeuw faciliteert tijdelijke vernieuwingsnetwerken voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Meneer de Leeuw is expert in innovatie en transitieprocessen. Samen met pioniers, vernieuwende beleidsmakers, inspirerende ondernemers en bijzondere burgers zet het bedrijf zich in voor de transitie naar een duurzame samenleving door het ontwikkelen van nieuwe concepten, visie, beleid en strategie.

Springtij Communicatie is een communicatiebureau gericht op maatschappelijke vraagstukken, met name op/ in het gebied van duurzaamheid en het sociale domein. Springtij Communicatie maakt verbindingen en slaat bruggen. Tussen overheid en samenleving, tussen inspirerende ideeën en praktische toepassingen, tussen bestaande organisaties en vernieuwers of tussen burgers, beleidsmedewerkers en bestuurders. Dit komt tot uiting in een communicatieplan, een plan van aanpak of in de uitvoering van een project.