Resultaten

De Burgermeester Academie wil bijdragen aan de versnelling van maatschappelijke innovatieprocessen in Nederland. Als deelnemer maak je kennis met bijzondere projecten die tot stand kwamen met bijdrage van pionierende burgers en ondernemers. Tijdens de academie experimenteer je met ‘innovatie door participatie’ binnen je eigen werk en pas je in het tweede deel van de academie de ervaringen en lessen toe binnen een project in je eigen werkpraktijk.

Wat levert het je op als deelnemer?

 • Ervaring opdoen met het vertalen van de taal van de initiatieven naar de taal van je organisatie
 • Nieuw netwerk van burgermeesters, professionals en bijzondere beleidsmakers
 • Reflectie op jouw eigen rol als ambtenaar, projectleider, beleidsmaker of uitvoerder in innovatie- en participatieprocessen
 • Ervaring met het toepassen van co-creatiewerkvormen met burgermeesters
 • Ervaring met het toepassen van transitietheorie op jouw eigen beleids- of projectopgave
 • Ervaring met steun zoeken voor nieuwe werkwijzen in je organisatie

Wat levert het jouw organisatie op?

 • Energieke en gemotiveerde medewerkers die gericht zijn op innovatief beleid
 • Nieuw perspectief op projectplan, programma of beleidsplan voor een complex maatschappelijke vraagstuk, gebaseerd op innovatie door participatie
 • Inspirerend voorbeeld van een experimentele en veranderingsgerichte aanpak voor andere ambtenaren

Wat levert het maatschappelijk op?

 • De leiders van morgen: beleidsmakers, project- en programmamanagers, strategisch adviseurs en bestuurders die in contact staan met nieuwe ideeën en praktijken en die weten te verzilveren in innovatief beleid
 • Versnelling van innovatie in Nederland door gebruik te maken van innovatieve initiatieven en daadkracht van bijzondere ondernemers en bewoners

"Door mijn deelname aan deze leergang is mijn visie op de rol van ambtenaar drastisch veranderd”

Niels, deelnemer van de eerste editie en nu mede-vormgever van de derde editie.


BURGERMEESTERLEERBOEK

cover_leerboek.jpg

Aan de eerste twee edities van de Burgermeester Academie deden 40 enthousiaste ambtenaren mee. Zij hebben veel geleerd! In de digitale versie van het Burgermeesterleerboek kun je meer lezen over de nieuwe perspectieven en eye-openers van de deelnemers van de eerste editie. In de twee filmpjes aan de rechterkant geven de deelnemers van de tweede editie tips naar aanleiding van hun inzichten en praktijklessen.


De BurgermeesterAcademie is ook actief bij onze Vlaamse buren. Meer weten over hoe daar gekeken wordt naar innovatie door participatie? Lees meer over de bevindingen bij editie Vlaanderen.