Werkwijze

De academie is zowel een persoonlijke als een groepsreis langs bijzondere mensen en transitieplekken. Twee principes zijn in de leergang van belang:
- de academie is gebaseerd op transitietheorie;
- we passen verschillende vormen van leren toe: breinverkenning, buikverkenning en beeldverkenning.
Lees meer over deze principes hieronder.


Transitietheorie

Grote maatschappelijke veranderingen horen bij menselijke ontwikkeling. Van verschillende perioden in de geschiedenis kunnen we achteraf vaststellen dat in relatief korte tijd substantiële veranderingen plaatsvonden in de manier waarop onze samenleving werkt. Het doel van transitietheorie is om meer begrip - en daarmee ook meer grip - te krijgen op ingrijpende maatschappelijke veranderingsprocessen.

Transitietheorie onderzoekt de wisselwerking tussen nieuwe manieren van denken, nieuwe technologieën, nieuwe economische condities, ruimtelijke innovaties en veranderde wet- en regelgeving die leiden tot nieuwe maatschappelijke orde. Vanuit transitieperspectief is het de verwachting dat we de komende jaren opnieuw een grote verandering gaan meemaken die de samenleving een ander, hopelijk duurzaam aanzien zal geven. We zien bijvoorbeeld de opkomst van duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame leefstijlen en voedselproductie. Maar ook het anders omgaan met water, actief burgerschap en nieuwe vormen van zorg en onderwijs.

Transitiedenken gaat over hoe we met deze opkomende bewegingen kunnen omgaan en innovatieprocessen kunnen versnellen. Dit zal niet gaan zonder bestaande belangen, patronen, en instituties te doorbreken. In de academie gaan verschillende sprekers in op transitietheorie. Daarnaast vertalen we wat transitietheorie betekent voor organisaties als de overheid.

Transitietheorie2.png

Verschillende vormen van leren

Tijdens de academie passen we drie manieren van onderzoeken en leren toe: breinverkenning, beeldverkenning en buikverkenning. Bij breinverkenning verbinden we op een logische, consistente manier abstracte concepten waarmee we betekenis geven aan de wereld om ons heen. Breinverkenning doet aanspraak op ons analytisch vermogen en is systematisch en gestructureerd. Tijdens de academie wordt deze manier van onderzoeken ingezet bij de theoretische onderdelen.
Beeldverkenning berust op creatieve expressie en doet een beroep op het verbeeldend vermogen van de deelnemers. Het direct overdragen van een idee, een inzicht of kwaliteit in schetsen, foto’s of quotes vormt de basis van deze verkenning. De buikverkenning berust op directe ervaring en maakt gebruik van waarnemingen. Deze wijze van verkennen vormt een essentieel onderdeel van de academie. Door verschillende Burgermeesterpraktijken te ervaren doen we aanspraak op deze manier van onderzoeken. Een buikverkenning vraagt om inzet van het intuïtief vermogen. Deze vorm van onderzoeken en leren heeft een sterk verbindend karakter.

brein_beeld_buik.png