Masterclass Signaleren: hoe gebruik je communicatie in de energieke samenleving?

Communicatieambtenaren hebben vaak een fijnzinnig gevoel voor wat er leeft maar worden vooral aangesproken op hoe je een boodschap van binnen de organisatie naar buiten kunt brengen. Communicatie vanuit overheden wordt nog te vaak alleen ingericht vanuit het behalen van kennis, houding en gedragsdoelstellingen bij doelgroepen.

Een andere communicatiestrategie is nodig om als organisatie aan te sluiten op de energieke samenleving. Tijdens de masterclass laten wij zien hoe je communicatie anders kunt organiseren om initiatieven, ideeën, kennis, bewegingen en netwerken begrijpbaar en volgbaar - en daarmee bruikbaar- te maken voor de organisatie. Aan de hand van een casus onderzoeken wij welke competenties en mogelijkheden al aanwezig zijn om aan te sluiten op de energie van de netwerksamenleving. De masterclass is bedoeld voor communicatieprofessionals en beleidsmedewerkers.

Praktisch:

Tijdens het eerste deel van de masterclass krijgen de deelnemers een presentatie over projecten waarin de communicatie is opgebouwd vanuit netwerken en vanuit verbinding op inhoud. In het tweede deel gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen project om een communicatie-aanpak te ontwikkelen waarbij co-creatie en gelijkwaardige samenwerking tussen overheid, ondernemers en inwoners uitgangspunt is.